Odločanje o zadolžitvi Okolja preloženo

Piranski občinski svetniki so na začetku ponedeljkove 36. redne seje z desetimi glasovi podprli predlog svetnika Davorina Petarosa, da se z dnevnega reda umakne točka o zadolževanju javnega podjetja Okolje Piran. S posojilom sicer Okolje želi urediti leseni mostovž s privezi v Jernejevem kanalu.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Umaknjena točka tri je bila sestavljena iz treh med seboj povezanih delov: predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu občine Piran za leto 2022 (po skrajšanem postopku), potrditvijo Novelacije Investicijskega programa “Ureditev kanala Sv.Jernej” ter predloga Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o.

Po mnenju Petarosa (Gibanje za občino Piran) so namreč svetniki prepozno dobili gradivo za tako pomembno točko, čemur je pritrdil tudi svetnik Kristijan Cerovac (Gibanje za občino Piran). “Zgodba, da bomo imeli tam domačini priveze, je iz trte izvita,” je ob tem dodal Petaros in upravi očital, da je dokumentacija k točki o odločanju o zadolževanju Okolja, nepopolna.

Svetnik Dušan Puh (Naš kraj) je sicer Petarosu ob tem očital, da s svojimi dejanji ruši razvoj občine.